Category: Fotografija

0

Zrenjaninska škola fotografije

Zrenjaninska škola fotografije je nastala iz potrebe za negovanjem fotografske tradicije i očuvanja fotografske građe, radi obučavanja i podsticanja novih generacija za bavljenje fotografijom. Sama ideja je postojala od ranije, a prva grupa  je...

0

Fotografski rad Predraga Novakovića iz stručnog ugla

Predrag Novaković je beogradski fotograf koji se već dvadeset godina aktivno bavi fotografijom. Krenuvši od amaterskog usmerenja i studentskog angažovanja u “Foto-kino klubu Šumarac”, on se danas profesionalno bavi ovim umetničkim jezikom, beležeći nacionalno...

0

Retuširanje – sastavni deo fotografskog posla

Tehnički postupci fotografskog rada su ključna osnova svakom profesionalnom fotografu, koji svoje fotografije plasira na svetskom stok tržištu. Jedan od glavnih tehničkih postupaka u fotografskom radu je retuširanje. Retuširanje je obrada sirovog fotografskog materijala...

0

Važnost foto-dizajna u savremenom vizuelnom izrazu

Foto-dizajn je posebna oblast u savremenoj disciplini grafičkog dizajna, koja primenjuje širok opseg različitih disciplina iz oblasti umetnosti i tehnike. Kako je grafički dizajn danas okrenut ka praktičnim mogućnostima formalne reprezentacije, odnosno efektnosti ostvarene...