Fotografski rad Predraga Novakovića iz stručnog ugla

Svaki profesionalni fotograf gradi svoj stil fotografisanja foto: Predrag Novaković

Predrag Novaković je beogradski fotograf koji se već dvadeset godina aktivno bavi fotografijom. Krenuvši od amaterskog usmerenja i studentskog angažovanja u “Foto-kino klubu Šumarac”, on se danas profesionalno bavi ovim umetničkim jezikom, beležeći nacionalno i internacionalno priznat uspeh i mnogobrojne nagrade.

 

Korene Novakovićevog interesovanja za fotografiju, prema rečima istoričarke umetnosti mr Mare Janakove Grujić, karakteriše pluralnost motiva, među kojima se vrlo brzo kristalisala ljudska figura, ili još preciznije – žena, kao glavno usmerenje.

Istina o tome da je žena za muškarca vajkadašnja tajna, predmet istraživanja i inspiracije, ovekovečena je u delima ovog fotografa na svojevrstan način – fotografije veličaju žensku lepotu, ali istovremeno ukazuju na njenu zagonetnost, kompleksnost, ambivalentnost.

 

 

Suptilno poigravanje prikrivenog i otkrivenog, osvetljenog i tamnog, mistifikovanog i demistifikovanog, dovodi do nove teme u Novakovićevom stvaralaštvu – akta. No, bilo kojim žanrom fotografije da se ovaj autor bavi kroz žensku figuru, i bilo da je interpretira kao simbol savremenog doba ili bezvremene klasičnosti, žena je potcrtana kao senzualno biće otmenih manira, nedvosmislene, klasične lepote, elegancije sjedinjene sa kostimom i prostorom – ističe istoričarka umetnosti mr Mare Janakova Grujić.

 

 

Imajući u vidu da je do modne fotografije Novaković stigao je prirodnim, logičnim putem svog umetničkog i profesionalnog razvoja, zanimljivo je “pročitati” taj put u njegovim najnovijim ostvarenjima. Kadrovi o kojima je reč su bajkoviti, poseduju bogatu priču, razuđenu i kompleksnu kompoziciju. Trijumf svetlosti, karakterističan za ovaj rod umetnosti, izrazit je i često autora odvodi u preokupaciju crno-belom fotografijom – naglašava mr Mare Janakova Grujić

 

mr Mare Janakova Grujić, istoričarka umetnosti; foto: privatna arhiva

 

Naša sagovornica ističe da je opšti utisak sa Novakovićevih modnih fotografija da poseduju slikarsku kompoziciju kadra, i to gotovo renesansno-baroknog porekla. Objekti na njima sadrže pregršt pikturalnih odlika, a jezik saopštavanja odaje senzibilnog registratora i radoznalog posmatrača. Strogo estetski i strogo umetnički prilaz motivu oživotvoren je i umekšan uvođenjem radnje, priče, naglašene životnosti i senzitivnosti aktera, scenografskog okvira. Svoje stručno tumačenje modne fotografije kao sve češće delatnosti na današnjem fotografskom tržištu istoričarka umetnosti mr Mare Janakova Grujić obrazlaže na sledeći način:

Smatram da je modna fotografija značajna tema fotografije, sa obzirom na to da živimo u vremenu modne industrije. Takođe, značajna je i u tom aspektu što objedinjuje portretnu fotografiju, kao jednu umetnost, i kostimografiju (pa čak I scenografiju) kao drugu umetnost, i kao takva vrlo je specifičan umetnički žanr. Na samoj modnoj industriji je odluka da li će za svoje modne fotografije da angažuje profesionalne, umetničke fotografe, ili će to prepustiti komercijalnoj sferi. Kod samih fotografa postoji potreba za odlukom, a ona se odnosi na to da li će pribegavati “već viđenom” pristupu u modnoj fotografiji, ili će se odvažiti da stvaraju nove, originalne likovne izraze

 

 

Modni žanr poprima sasvim novu, uzvišeniju tematiku, baveći se istraživanjem ideala žene i njene lepote, karakterizacijom ličnosti, dešifrovanjem govora gesta i pokreta tela, odgonetanjem veze između ličnosti i ponašanja modela sa onim u šta je obučena. Kompozicija je dobro smišljena i razrađena do svakog detalja – Novaković je “režira” ističući u prvi plan čulnost likova i atmosferu prostora. Pronaći te specifičnosti ni malo nije jednostavno i lako – potragu ozvaničava autor, nastavljaju je modeli, a konačan sud treba da donese posmatrač. Upravo ta angažovana uloga koja se zahteva od konzumenta čini Novakovićevo delo posebnim. No, posebna su i sredstva kojima autor “predlaže” percepciju i interpretaciju svojih fotografija (semiotika i psihoanaliza).

 

 

 

 

Anđela Zec

Diplomac Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Pasionirana ljubiteljka pasa posebno pomeranaca, patuljastih šnaucera i francuskih buldoga. Autorka samostalne izložbe Potret karikatura pod nazivom Glamur Holivuda održane u aprilu 2011. u kući hemije u Budvi. Bivša radio kolumnistkinja radija Skadarsko jezero iz Podgorice, Autorka radio kolumne naša svakodnevica koja je emitovana na programu tog radija.