.studio, novi generički internet domen najvišeg nivoa

Generički internet domen .studio nedavno je postao dostupan za registraciju pod standarnim uslovima. Kao što je to uvek kod novih domena praksa, ovome su prethodili takozvani “Sunrise Period” rezervisan za vlasnike zaštićenih poslovnih naziva, tokom koga oni mogu iskoristiti preče pravo za registraciju istoimenog naziva u okviru .studio domena, a zatim i “Landrush Period” tokom koga su slobodni nazivi dostupni svima koji su spremni da za njih plate znatno višu cenu od uobičajene. Po isteku ova dva perioda zvanični operator domena određuje standardne uslove za registraciju internet imena u okviru izabranog generičkog domena.

studio-domain

Registracijom u ovom domenu sada je moguće napraviti web adresu tipa www.izabranoime.studio ili email adresu imekorisnika@izabranoime.studio

Godinama su domeni najvišeg nivoa na internetu bili isključivo nacionalni domeni namenjeni državama i svega nekoliko generičkih domena, među kojima je .com svakako bio najtraženiji. Permanentni rast interneta i veba učinio je da poželjna domenska imena postanu deficitarna roba. Kako bi se uravnotežila ponuda i tražnja postalo je neophodno uvesti potpuno nove internet domene najvišeg nivoa – “generic top – level domains” (gTLD). Problem je rešen postepenim uvođenjem na stotine novih domenskih ekstenzija, a proces je i dalje u toku.

Asocijacija na fotografski studio

Domen .studio interesantan je pošto jasno asocira na fotografiju i modeling, ali je sasvim sigurno da će veći broj različitih delatnosti, sa punim pravom poželeti da iskoristi sugestivnost ovog naziva, pa realno možemo očekivati da .studio bude zajednički imenitelj za širi spektar potpuno raznorodnih sadržaja na internetu. To ipak, ni u najmanjoj meri ne umanjuje potencijal koji ovakva domenska ekstenzija ima u DNS imenu foto studija.

Postojeći domeni

Od ranije su već dostupni generički domeni koji najneposrednije asociraju na fotografiju:

.photo
.photography
.photos
.pics
.pictures
 a svakako ovom prilikom treba pomenuti i:
.camera
.gallery
koji takođe u određenim situacijama mogu biti primamljiv izbor domenske ekstenzije u internet imenima vezanim za fotografiju. Svaki od pomenutih domena na raspolaganju, odlikuju određene specifičnosti i nije teško zamisliti različite realne situacije u kojima neki detalj odnosi prevagu u konačnom izboru.

Ponuda i potražnja

Dosadašnja iskustva pokazuju da uvođenje brojnih novih generičkih domena nije izazvalo nikakvu buru u okvirima internet zajednice. Ruku na srce, za tim nije ni bilo nikakve potrebe. Mada se u svakodnevnom saobraćaju još uvek relativno retko srećemo sa nazivima koji pripadaju novim domenima, ipak njihovo povremeno pojavljivanje u moru onih na koje smo od ranije navikli, sve manje predstavlja iznenađenje.

U okvirima našeg govornog područija, problem nedostatka odgovarajućih internet imena nikada nije dostigao ni približno tako visok nivo, kao u globalnom ambijentu, tako da se može postaviti pitanje opravdanosti bilo kakve žurbe u tom pravcu. Svakako nije loše znati da ovaj prostor postoji i da u određenim situacijama može biti korisno upotrebljen za dodatno profilisanje internet identiteta.

Odavno su otklonjene bilo kakve nedoumice o tome da li je prisustvo na internetu korisno za one koji se na neki način bave fotografijom, jedino preostalo pitanje je na koji način to prisustvo učiniti što efikasnijim. Odgovor danas moramo tražiti u detaljima, a jedan od bitnih detalja može biti i pažljivo odabrana domenska ekstenzija.