Međunarodno bijenale studentske fotografije u Novom Sadu

Kulturno dešavanje od nacionalnog značaja, koje će obeležiti godinu na izmaku, je šesto po redu,  Svetsko bijenale studentske fotografije u organizaciji katedre za fotografiju Akademije umetnosti u Novom Sadu, koje se održava u Novom Sadu....