Tagged: foto aparati

Light 16 kamera – 16 foto aparata u samo jednom uređaju

Tokom cele istorije fotografije navikavani smo da foto aparat beleži sliku uz pomoć jednog ili u retkim slučajevima pomoću dva objektiva. Kada konstruktori novog modela Light L16 saopšte kako njihova kamera svaki snimak pravi kooperativnim...

Foto: Def Defman / Freeimages.com

Kriterijumi izbora memorijske kartice za digitalni foto aparat

Savremeni digitalni foto aparat funkcionalno pretstavlja zaokružen računarski sistem koji optimalne rezultate postiže kada su sve komponente takvog sistema u harmoničnoj ravnoteži. Digitalni zapisi, datoteke u kojima čuvamo snimljene fotografije beleže se u memoriji praktično upakovanoj...