Biti modni dizajner znači ostvarivati sopstvene vizije

Biti modni dizajner je proces neprestanog i potpunog davanja sebe kroz ostvarivanje sopstvenih vizija.Ovaj posao je zato uzbudljiv, dinamičan i nepredvidiv. Kreativnost mora biti sveprisutna u vašem radu i kada je u pitanju izrada...