Author: Zoran Škaljac

.studio, novi generički internet domen najvišeg nivoa

Generički internet domen .studio nedavno je postao dostupan za registraciju pod standarnim uslovima. Kao što je to uvek kod novih domena praksa, ovome su prethodili takozvani “Sunrise Period” rezervisan za vlasnike zaštićenih poslovnih naziva,...

Light 16 kamera – 16 foto aparata u samo jednom uređaju

Tokom cele istorije fotografije navikavani smo da foto aparat beleži sliku uz pomoć jednog ili u retkim slučajevima pomoću dva objektiva. Kada konstruktori novog modela Light L16 saopšte kako njihova kamera svaki snimak pravi kooperativnim...

Šta je i čemu služi EXIF

EXIF je skraćenica od Exchangeable Image File Format, a u pitanju je standard za čuvanje informacija o parametrima vezanim za nastanak određene digitalne fotografije. U današnje vreme koriste ga svi moderni digitalni fotoaparati, počev...

Foto: Def Defman / Freeimages.com

Kriterijumi izbora memorijske kartice za digitalni foto aparat

Savremeni digitalni foto aparat funkcionalno pretstavlja zaokružen računarski sistem koji optimalne rezultate postiže kada su sve komponente takvog sistema u harmoničnoj ravnoteži. Digitalni zapisi, datoteke u kojima čuvamo snimljene fotografije beleže se u memoriji praktično upakovanoj...