Talenat za fotografsku umetnost se lako prepoznaje

  Imate primere, kada tehnika i ono što se na kraju realizuje, nisu u vezi sa pitanjem profesionazma po pitanju skupe opreme. Ono što jeste profesionalno je  odnos prema radu i prema onome što...